mklasica
MKLASICA
UN PROIECT MKLASICA MELOS
CLASIC E MODERN


TERMENI ŞI CONDIŢII

Folosirea acestui website, implică acceptarea acestor termeni şi condiţii. Pentru folosirea în cele mai bune condiţii a website-ului, se recomandă citirea cu atenţie a tuturor termenilor şi condiţiilor.1. Informaţii despre website
Website-ul MKlasica.ro este sustinut de Asociatia Culturala Non-profit MKlasica Melos:
CIF 36098830
Contact:
contact@mklasica.ro
www.mklasica.ro

2. Acceptul dumneavoastră
Utilizând şi/sau vizitând acest website (inclusiv tot conţinutul disponibil prin acest website) acceptaţi implicit termenii şi condiţiile de utilizare a website-ului.

3. Website-ul MKlasica
Termenii şi condiţiile sunt aplicabile în cazul tuturor utilizatorilor website-ului, inclusiv utilizatorii care contribuie cu materiale video, audio, imagini, informaţii sau alte materiale şi servicii pe website.

3.1 Website-ul MKlasica este un website de informare online cu titlu gratuit. De aceea "nu constituie prin ele însele comunicări comerciale următoarele: informaţii permiţând accesul direct la activitatea unei persoane fizice sau juridice, în special un nume de domeniu sau o adresă de postă electronică, comunicari legate de produsele, serviciile, imaginea, numele ori mărcile unei persoane fizice sau juridice, efectuate de un terţ independent fată de persoana în cauză, mai ales atunci când sunt realizate cu titlu gratuit" - Legea comerţului electronic 365/2002.

3.2 MKlasica poate conţine linkuri spre alte website-uri, care nu sunt proprietatea MKlasica. MKlasica nu-şi asumă responsabilitatea pentru conţinutul, politica sau practicile oricărui alt website. Prin utilizarea acestui website dumneavoastră absolviţi în mod explicit MKlasica de orice responsabilitate ce ar rezulta din utilizarea dvs. a unui alt website.

4. Schimbari ale website-ului
MKlasica işi rezerva dreptul de a suspenda, modifica, adăuga sau şterge în orice moment porţiuni ale conţinutului său. De asemenea, MKlasica işi rezervă dreptul de a restricţiona accesul utilizatorilor la o parte sau la întregul său conţinut.

5. Protecţia datelor cu caracter personal
Website-ul www.mklasica.ro nu oferă informaţia statistică colectată unor terţi fără consimţământul Dumneavoastră expres şi prealabil. Orice statistică privind traficul utilizatorilor a paginilor website-ului, oferită către terţe persoane sau către site-uri partenere, este furnizată doar ca ansamblu de date şi nu include informaţii identificabile personal despre niciun utilizator individual.

6. Drepturile proprietaţii intelectuale
6.1 Conţinutul acestui website vă este oferit dumneavoastră doar cu scop informaţional şi pentru uz personal, şi nu poate fi folosit, copiat, reprodus, distribuit, transmis, expus, vândut, licenţiat cu alte scopuri şi fără a avea în prealabil un consimţământ scris al titularilor drepturilor de proprietate.

6.2 MKlasica işi rezervă toate drepturile pentru acest website şi pentru conţinutul acestuia. Sunteţi de acord a nu vă angaja în utilizarea, copierea sau distribuirea materialelor postate unei terţe părti, în interes comercial.

7. Limitarea răspunderilor
Utilizatorii înteleg şi acceptă că website-ul MKlasica este doar un website de informare online. De aceea nu poate fi răspunzator în nici un fel pentru informaţiile prezentate, informaţiile incomplete sau eronate, faţă de utilizatori.
În măsura în care consideraţi că un anumit material aflat pe site, trimis spre publicare de catre terţi sau utilizatori, încalcă drepturile de proprietate intelectuală sau orice alte drepturi, este necesară semnalarea acestei situaţii la adresa contact@mklasica.ro.
Website-ul www.mklasica.ro este oferit în această formă fără alte garanţii. MKlasica Melos nu este şi nu poate fi responsabilă pentru nepotriviri, indisponibilităţi sau alte defecte ale www.mklasica.ro sau ale conţinutului acestuia.

8. Modificarea prezentelor Termeni şi Condiţii
MKlasica işi rezervă dreptul să schimbe aceşti termeni, modificând versiunea şi data adoptării noului regulament fără îndeplinirea unor alte formalitaţi şi implică faptul că v-aţi dat acordul asupra noilor termeni. Utilizarea www.mklasica.ro de catre utilizator implică acceptarea necondiţionată a acestor Termeni şi Conditii.

Prezentul set de Termeni şi Condiţii a fost adoptat la data de 25 Mai 2018.