mklasica
MKLASICA
UN PROIECT MKLASICA MELOS
CLASIC E MODERN


TERMENI ŞI CONDIŢII

Folosirea acestui website, implică acceptarea acestor termeni şi condiţii. Pentru folosirea în cele mai bune condiţii a website-ului, se recomandă citirea cu atenţie a tuturor termenilor şi condiţiilor.1. Acceptul dumneavoastră
Utilizând şi/sau vizitând acest website (inclusiv tot conţinutul disponibil prin acest website) acceptaţi implicit termenii şi condiţiile de utilizare a website-ului.

2. Website-ul mklasica
Termenii şi condiţiile sunt aplicabile în cazul tuturor utilizatorilor website-ului, inclusiv utilizatorii care contribuie cu materiale video, audio, imagini, informaţii sau alte materiale şi servicii pe website.

2.1 Website-ul mklasica este un website de informare online cu titlu gratuit. De aceea "nu constituie prin ele însele comunicări comerciale următoarele: informaţii permiţând accesul direct la activitatea unei persoane fizice sau juridice, în special un nume de domeniu sau o adresă de postă electronică, comunicari legate de produsele, serviciile, imaginea, numele ori mărcile unei persoane fizice sau juridice, efectuate de un terţ independent fată de persoana în cauză, mai ales atunci când sunt realizate cu titlu gratuit" - Legea comerţului electronic 365/2002.

2.2 mklasica poate conţine linkuri spre alte website-uri, care nu sunt proprietatea mklasica. mklasica nu-şi asumă responsabilitatea pentru conţinutul, politica sau practicile oricărui alt website. Prin utilizarea acestui website dumneavoastră absolviţi în mod explicit mklasica de orice responsabilitate ce ar rezulta din utilizarea dvs. a unui alt website.

3. Schimbari ale website-ului
mklasica işi rezerva dreptul de a suspenda, modifica, adăuga sau şterge în orice moment porţiuni ale conţinutului său. De asemenea, mklasica işi rezervă dreptul de a restricţiona accesul utilizatorilor la o parte sau la întregul său conţinut.

4. Viaţa privată
mklasica nu va dezvalui unor terţi datele cu caracter personal furnizate de dvs. mklasica poate dezvalui informaţii identificabile personal atunci când legea prevede expres acest lucru, când este cerut de o autoritate competentă sau când acest lucru este necesar pentru protejarea drepturilor şi intereselor mklasica.

5. Drepturile proprietaţii intelectuale
5.1 Conţinutul acestui website vă este oferit dumneavoastră doar cu scop informaţional şi pentru uz personal, şi nu poate fi folosit, copiat, reprodus, distribuit, transmis, expus, vândut, licenţiat cu alte scopuri şi fără a avea în prealabil un consimţământ scris al titularilor drepturilor de proprietate.

5.2 mklasica işi rezervă toate drepturile pentru acest website şi pentru conţinutul acestuia. Sunteţi de acord a nu vă angaja în utilizarea, copierea sau distribuirea materialelor postate unei terţe părti, în interes comercial.

6. Limitarea răspunderilor
Utilizatorii înteleg şi acceptă că website-ul mklasica este doar un website de informare online. De aceea nu poate fi răspunzator în nici un fel pentru informaţiile prezentate, informaţiile incomplete sau eronate, faţă de utilizatori.

7. Modificarea prezentelor Termeni şi Condiţii
mklasica işi rezervă dreptul să schimbe aceşti termeni, modificând versiunea şi data adoptării noului regulament fără îndeplinirea unor alte formalitaţi. implică faptul că v-aţi dat acordul asupra noilor termeni.